MANAGEMENT IN PRAVO (VS)
Visokošolski strokovni študijski programu I. stopnje